Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

beautifulmess
0925 fdfc 500

January 09 2020

beautifulmess
7302 46d2
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianiskowo niskowo
beautifulmess
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viavacannes vacannes
beautifulmess
8618 ec1b 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka

January 08 2020

beautifulmess
9493 08b2
Reposted fromsarenki sarenki viaLovelyMolly LovelyMolly

January 05 2020

beautifulmess

January 04 2020

beautifulmess
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno

December 12 2019

beautifulmess
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viacorvax corvax
beautifulmess
6765 2a14 500
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
beautifulmess

December 01 2019

beautifulmess
beautifulmess
8296 a391 500
beautifulmess
beautifulmess
3971 484a 500

November 04 2019

beautifulmess
2912 d8dd 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabrielle gabrielle
beautifulmess
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazupabiskupa zupabiskupa
beautifulmess
8666 97b3
Reposted fromzie zie viaaspoleczny aspoleczny
beautifulmess
beautifulmess
beautifulmess
4608 20ea 500
Reposted fromzciach zciach viafischikella fischikella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl