Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

beautifulmess
8875 612e 500
Newsweek psychologia 2/2019
beautifulmess
1328 77d1 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari
beautifulmess
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasouxie souxie

May 26 2019

beautifulmess

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl

May 18 2019

beautifulmess
6319 7c2f
Reposted fromlostness lostness viascorpix scorpix

April 28 2019

beautifulmess
6789 b5df 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimasadclown imasadclown
beautifulmess
7250 dac4 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaimasadclown imasadclown

February 28 2019

beautifulmess
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"

February 23 2019

beautifulmess
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viahormeza hormeza
beautifulmess
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viahormeza hormeza
beautifulmess
0644 aa78 500
Reposted fromsoftboi softboi viaHypothermia Hypothermia
beautifulmess
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viadestroyed destroyed
beautifulmess
1302 b05c 500
Reposted fromPuls Puls viacorvax corvax
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacorvax corvax

February 16 2019

beautifulmess
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaiammistake iammistake
beautifulmess
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBucefal Bucefal
beautifulmess
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
beautifulmess
2198 6ee1 500
beautifulmess
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaargasek argasek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl