Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

beautifulmess
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viahormeza hormeza
beautifulmess
0644 aa78 500
Reposted fromsoftboi softboi viaHypothermia Hypothermia
beautifulmess
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viadestroyed destroyed
beautifulmess
1302 b05c 500
Reposted fromPuls Puls viacorvax corvax
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacorvax corvax

February 16 2019

beautifulmess
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaiammistake iammistake
beautifulmess
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBucefal Bucefal
beautifulmess
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
beautifulmess
2198 6ee1 500
beautifulmess
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaargasek argasek

February 12 2019

beautifulmess
9824 69aa
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaspotlight spotlight

February 11 2019

beautifulmess
1462 6b33
Reposted fromRowena Rowena viaaltopalto altopalto
beautifulmess
3010 ff4f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaabsolem absolem
beautifulmess
beautifulmess
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior vialadymartini ladymartini
beautifulmess
6809 9612 500
Reposted fromsoftboi softboi vialucasthelocust lucasthelocust
beautifulmess
6813 d652 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
beautifulmess
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

February 06 2019

beautifulmess
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl