Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

beautifulmess
0094 c13d 500
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaargasek argasek
beautifulmess

March 18 2020

beautifulmess
5814 fd74 500
Josif Brodski
Reposted byharridanhrafnrhubarbrrjuhasowathauturienrudoscihormezahavingdreams

March 17 2020

beautifulmess
8564 45d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimasadclown imasadclown
beautifulmess

March 08 2020

2577 3e90 500
Reposted fromart-babbu art-babbu viaharridan harridan

February 29 2020

beautifulmess
7112 b278 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafischikella fischikella
beautifulmess
0719 b7fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafischikella fischikella
beautifulmess
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix

January 18 2020

beautifulmess
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viavivre1 vivre1

January 14 2020

beautifulmess
0925 fdfc 500

January 09 2020

beautifulmess
7302 46d2
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianiskowo niskowo
beautifulmess
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viavacannes vacannes
beautifulmess
8618 ec1b 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka

January 08 2020

beautifulmess
9493 08b2
Reposted fromsarenki sarenki viaLovelyMolly LovelyMolly

January 05 2020

beautifulmess

January 04 2020

beautifulmess
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno

December 12 2019

beautifulmess
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viacorvax corvax
beautifulmess
6765 2a14 500
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
beautifulmess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl