Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

beautifulmess
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viaeazyi eazyi

September 03 2017

beautifulmess
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viadontforgetme dontforgetme
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack
beautifulmess
Zastanawiam się, czy wielkie tęsknoty mijają z wiekiem. Może dorastanie polega na tym, żeby skupiać się na tym, co mamy?
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid viaeazyi eazyi
beautifulmess
beautifulmess
beautifulmess
beautifulmess
I was a romantic and sentimental creature, with a tendency towards solitude.
— Isabel Allende, The House of the spirits. (via soiepure)
Reposted fromLittleJack LittleJack
4686 9ceb

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromLittleJack LittleJack
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasowaaa sowaaa

August 19 2017

beautifulmess
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viaeazyi eazyi
beautifulmess
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou viaxnothumanalall xnothumanalall

August 13 2017

beautifulmess
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaLovelyMolly LovelyMolly
beautifulmess
beautifulmess
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl