Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

beautifulmess
6319 7c2f
Reposted fromlostness lostness viascorpix scorpix

April 28 2019

beautifulmess
beautifulmess

February 28 2019

beautifulmess
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"

February 23 2019

beautifulmess
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viahormeza hormeza
beautifulmess
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viahormeza hormeza
beautifulmess
0644 aa78 500
Reposted fromsoftboi softboi viaHypothermia Hypothermia
beautifulmess
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viadestroyed destroyed
beautifulmess
1302 b05c 500
Reposted fromNocephya Nocephya viacorvax corvax
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacorvax corvax

February 16 2019

beautifulmess
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaiammistake iammistake
beautifulmess
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBucefal Bucefal
beautifulmess
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
beautifulmess
2198 6ee1 500
beautifulmess
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaargasek argasek

February 12 2019

beautifulmess
9824 69aa
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaspotlight spotlight

February 11 2019

beautifulmess
1462 6b33
Reposted fromRowena Rowena viaaltopalto altopalto
beautifulmess
3010 ff4f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaabsolem absolem
beautifulmess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl