Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

beautifulmess
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viairbjarbirb irbjarbirb

December 03 2017

beautifulmess
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaEtien Etien
beautifulmess

December 02 2017

beautifulmess
beautifulmess
1434 06f6
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viajethra jethra
5390 1c05
Reposted fromidiod idiod viaHypothermia Hypothermia
beautifulmess
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaMountainGirl MountainGirl

November 29 2017

beautifulmess
-Czego ci brak?
-Wszystkiego. Rozmów z nią, jej opowieści o tym, jak minął dzień. Brak mi jej chropawego ciemnego głosu, jej śmiechu, listów, które do mnie pisała i które pisałem do niej. Brak mi jej oczu i zapachu włosów i smaku jej oddechu. Brak mi kurwa wszystkiego. Brak mi poczucia jej istnienia, bo lepiej się czułem wiedząc, że ona istnieje, że ktoś taki jak ona istnieje. Przede wszystkim brak mi chyba tego, że wiedziałem, że znowu ją zobaczę. Zawsze myślałem, że znowu ją zobaczę.
— James Frey "Mój przyjaciel Leonard"
Reposted frompsychoza psychoza vialadylena ladylena
beautifulmess
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
beautifulmess
beautifulmess
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret

November 24 2017

6472 2007
Reposted fromkulamin kulamin viaasylopath asylopath
5243 6a1c
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
beautifulmess
8647 0fbb 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakarolinnaa karolinnaa
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viaahora ahora
beautifulmess
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym

November 23 2017

beautifulmess
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
beautifulmess
0975 034f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl